Форум » Літвінскае войска на 1812-1814 гг » 21-шы полк лінейнай пяхоты Вялікага Княства Літоўскага » Ответить

21-шы полк лінейнай пяхоты Вялікага Княства Літоўскага

admin: Палкавая гісторыя Полк спачатку узначальваў Караль Пжэждзецкі, потым Антоні Гельгут. Яго заступнікам стаў маёр Эмільтан Вельгерскі (Emiltan Weglerski)–былы шэф батальёна 15 пп КВ, камандзерамі батальёнаў сталі: Валенці Андрычыевіч (Walenti Andrychiewicz)-былы капітан 1 пп КВ, Францыск Горскі (Franciszk Gorski)–былы капітан 6 пп КВ, Войцэх Лачзўскі (Wojciech Laszewski)–былы капітан 8 пп КВ. Рэкруты ў 21-шы полк пяхоты набіраліся з Беластокскага і Гродненскага дэпартаментаў. У баях на тэрыторыі ВКЛ полк удзела не прымаў. Адышоў у Варшаву, адтуль у Модлін. Строй Курткі якой канструкцыі, якіх колераў насілі жаўнеры 21-га палка лінейнай пяхоты ВКЛ не вядома. Які выгляд мелі гузікі гэтага палка таксама не вядома. Мал.1–Партрэт Караля Пжэждзецкага, першага шэфа 21-ша палка пяхоты ВКЛ. Тут ён, відаць, у строі ўлана 18-га палка ВКЛ, які ён узначаліў. Літаратура 1. Nawrot D. Litwa I Napoleon w 1812 roky. Katowice, 2008. 2. Andrzej Tomaszewicz. Wojsko Wielkiego Księstwa Litewskiego w roku 1812 // Nasz Czas.– 2006.–№18. 3. Bronisіaw Gembarzewski. Wojsko Polskie, Księstwo Warszawskie 1807-1814. Warszawa, 1905, reprint wyd. Kurpisz, Poznan, 2003. 4. Gaidis H.L. Napolcon's Lithuanian Forces //LITUANUS.–1984.–Volume 30., №1. 5. Вильна в 1812 году. В память столетней годовщины Отечественной войны. Составил Ф. А. Кудринский. С факсимиле Императора Александра I, Наполеона и некоторых русских генералов. Вильна: Издание Управления Виленскаго Учебнаго Округа Типография А. Г. Сыркина, 1912. 6. Вооруженные силы Литовского княжества 1812 года. Кудряшов И.Ю. Москва, 1991. 7. Заходні рэгіён Беларусі ў часы напалеонаўскіх войнаў. 1805- 1815 гады. / В. Швед, С. Данскіх.-–Гр.: ГрДУ імя Янкі Купалы, 2006.

Ответов - 0полная версия страницы